Beyond-IT

Workflows.

Beyond-it ontwikkelde voor Bank Delen een SharePoint verlofapplicatie gebruik makende van de Nintex workflow mogelijkheden. Een werknemer vraagt diverse soorten vakantie aan (wettelijk, anciënniteit, extra legaal,….) en worden dan via diverse workflows behandeld. De medewerker ontvangt dan goedkeuringen of afkeuringen voor de gevraagde vakantie.

De Human Resource afdeling heeft ook de mogelijkheid om andere soorten afwezigheden, zoals ziekte, moederschapsrust,… te verwerken in de Verlofappllicatie.

Integratie.

De ontwikkelde Microsoft SharePoint oplossing is gekoppeld met het sociaal secretariaat zodat de nodige files kunnen geëxporteerd worden.

Communicatie en samenwerking.

Door deze applicatie heeft de HR afdeling een platform gecreëerd om te communiceren met hun medewerkers en verlofaanvragen te standaardiseren en op te volgen.

Neem contact voor meer informatie

Ontwikkeling van: Verlofapplicatie

Gebruikte Technologieën: Microsoft SharePoint 2013, Nintex workflow

Website: https://www.delen.be/

Lees cookie info Meer informatie