Learning Management Systeem

Vaak moet een werknemer een bepaald opleidingsniveau behalen, afhankelijk van de vervulde rollen binnen de onderneming. Bovendien evolueren deze opleidingen voortdurend, wat van het up-to-date houden van een persoonlijk opleidingscurriculum per werknemer een bijna onbegonnen taak maakt. Ons Learning Management Systeem is hiervoor dé oplossing.

Gepersonaliseerd

Het vertrekpunt voor elke werknemer in de LMS is het persoonlijke opleidingscurriculum. Op basis van de rollen binnen de onderneming en de persoonlijke voortgang wordt steeds een actuele lijst van gevolgde en te volgen opleidingen getoond.

Elke werknemer heeft een "training record": een oplijsting van de gevolgde opleidingen. Na het succesvol vervolledigen van een opleiding via het LMS wordt dit automatisch aangevuld.

Opleidingscatalogus

De opleidingscatalogus is een gecategoriseerde lijst van alle opleidingen die, eventueel na goedkeuring, aangeboden worden. Van hieruit kunnen werknemers inschrijven of hun interesse voor een opleiding kenbaar maken.

Verschillende opleidingstypes

Het LMS kan leesbevestigingen ("Read & Understood") vragen van procedures en werkinstructies die belangrijk zijn voor de uitoefening van eenieders functie, afhankelijk van de rollen binnen het bedrijf.

Er kunnen verschillende sessies per opleiding ingepland worden waarop ingeschreven kan worden. Opleidingsbeheerders kunnen aanwezigheidslijsten genereren en waar nodig testresultaten invoeren. Certificaten worden automatisch gegenereerd en in het Training Record van de werknemers gezet.

Opleidingen die gevolgd moeten worden bij een extern opleidingscentrum worden eveneens ondersteund in het LMS. Nadien kan eenvoudig een certificaat opgeladen worden.

Tegenwoordig is er ook online op gespecialiseerde websites de mogelijkheid om bij te scholen in verschillende materies. Net zoals bij externe opleidingen kunnen ook hier certificaten opgeladen worden.

Zijn er toch nog andere opleidingsvormen die je wilt aanbieden? Geen probleem, wij passen het LMS aan aan jouw noden!

Heropleiding

Moeten sommige opleidingen regelmatig (bv. jaarlijks) opnieuw gevolgd worden, of vereist een wijziging in de inhoud een heropleiding? Geen probleem: de opleidingscurricula worden automatisch aangepast.

Bedrijfsnoden

Wil je meer info over ons Learning Management Systeem?

Ja graag